Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2017

myownsunrise
14:13
I jakby nam było mało
rzeczywistych klęsk i cierpień
- dobijemy się słowami.
— W. Szymborska "Buffo"

May 05 2017

myownsunrise
18:37
2869 aed6

May 03 2017

myownsunrise
19:30

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viablubra blubra
myownsunrise
19:30
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablubra blubra
myownsunrise
19:29
Życie jest proste, składa się z dwóch słów: "tak i nie". Cała reszta to tylko pierdolenie. Chcę Cię, albo Cię nie chcę. 
— Maciek Kasi
Reposted fromnewbeginning newbeginning viaMerrry98 Merrry98
myownsunrise
19:28
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaCannonball Cannonball
myownsunrise
19:28
Pogubiłem się już w liczbie rozczarowań.
— Jonathan Safran Foer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaLazhward Lazhward
myownsunrise
19:27
6375 2256
Reposted fromkotecke kotecke viaLazhward Lazhward
myownsunrise
19:27
Nie płacz.
to już zostało opłakane tyle razy.
Reposted frompatkju patkju viaLazhward Lazhward
myownsunrise
19:27
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve viaLazhward Lazhward
myownsunrise
19:26
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu viaLazhward Lazhward
myownsunrise
19:26
Boję się.
Boję się, że nie zdążę.
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
myownsunrise
19:24
Jeśli moja nieobecność nie zmienia niczego w Twoim życiu, to moja obecność w nim też nie ma już żadnej wartości.
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaRybciaaa Rybciaaa
myownsunrise
19:24
I zapewne będzie tak, że kiedy ja sobie wszystko poukładam, to wtedy się zjawisz
— a ja nie będę wiedziała co robić
Reposted fromalwayslost alwayslost viaRybciaaa Rybciaaa
myownsunrise
19:24

nie zakochuj się we mnie
to nie najlepszy pomysł

zawsze będę dla ciebie niedomalowanym obrazem
niedokończonym listem
pełnych znaków zapytania

jestem chora na niemiłość
możesz się zarazić 

— SzeptCiszy/fb
Reposted frompensieve pensieve viaRybciaaa Rybciaaa
myownsunrise
19:24
potrzebuj mnie.
— ..

May 02 2017

myownsunrise
12:27

'Aha, and what do we have.
Your empty heart and my empty bottle' 

April 29 2017

myownsunrise
21:39

Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.

— Hanya Yanagihara "Małe życie"

— Słowem w sedno

April 19 2017

22:58
7043 ac1b
Reposted fromlilimor lilimor viaOnly2you Only2you
myownsunrise
22:57
Po pierwsze: walczenie z własnymi ograniczeniami dodaje siły – nikt nie mówi, że wstawanie o 5. rano lub bieganie w deszczu jest proste i przyjemne, ale za każdym razem, kiedy przełamujemy własną niechęć, stajemy się silniejsi, a satysfakcja bywa potem ogromna. Po drugie: określając jasno własne wartości, podejmowanie decyzji staje się oczywiste, co przy niemal niekończącym się w dzisiejszych czasach zakresie możliwości jest dużym ułatwieniem – automatycznie wiesz, że dana decyzja jest słuszna, bo wypływa z Twoich zasad. 
Reposted fromlovvie lovvie viatakeachance takeachance
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl