Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2017

myownsunrise
12:42
Nic bardziej nas nie szarpie niż wspomnienie przegapionych okazji i zapach szczęścia, któremu pozwoliliśmy umknąć.
— Guillaume Musso
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianiskowo niskowo
myownsunrise
12:42
Nigdy nie jest za późno, żeby się zatrzymać i zmienić kierunek.
— Cathy Kelly / Raz w życiu
Reposted fromesperantoo esperantoo vianiskowo niskowo
myownsunrise
12:41
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianiskowo niskowo
myownsunrise
12:41
"Rany nie zabliźnią się, jeśli nie są odsłonięte. Gdy je zasłonisz, wypełnią się jeszcze większą ropą". A ludziom wydaje się, że im mniej pokażą, tym lepiej, tym bezpieczniej.
— OSHO
Reposted fromavooid avooid
myownsunrise
12:39
Jeśli jesteś w związku i kolejny raz płaczesz przez swojego faceta kopnij go w dupę i powiedz mu żeby spieprzał. Życie to nie warzywniak. Ty potrzebujesz mężczyzny, a nie człowieka, który jest zwykłym burakiem i cebulą.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainspirations inspirations
myownsunrise
12:38
Czaruj chwilę. Chowaj do pudełek wspomnienia. Zapamiętuj. Nie ma w życiu nic piękniejszego, i bardziej przerażającego, jak pamięć.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations
myownsunrise
12:38
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith
myownsunrise
12:37
2173 beaf
Reposted byhashmerryxoxodobrebopolskieexploode
myownsunrise
12:42
Nic bardziej nas nie szarpie niż wspomnienie przegapionych okazji i zapach szczęścia, któremu pozwoliliśmy umknąć.
— Guillaume Musso
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianiskowo niskowo
myownsunrise
12:42
Nigdy nie jest za późno, żeby się zatrzymać i zmienić kierunek.
— Cathy Kelly / Raz w życiu
Reposted fromesperantoo esperantoo vianiskowo niskowo
myownsunrise
12:41
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianiskowo niskowo
myownsunrise
12:41
"Rany nie zabliźnią się, jeśli nie są odsłonięte. Gdy je zasłonisz, wypełnią się jeszcze większą ropą". A ludziom wydaje się, że im mniej pokażą, tym lepiej, tym bezpieczniej.
— OSHO
Reposted fromavooid avooid
myownsunrise
12:39
Jeśli jesteś w związku i kolejny raz płaczesz przez swojego faceta kopnij go w dupę i powiedz mu żeby spieprzał. Życie to nie warzywniak. Ty potrzebujesz mężczyzny, a nie człowieka, który jest zwykłym burakiem i cebulą.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainspirations inspirations
myownsunrise
12:38
Czaruj chwilę. Chowaj do pudełek wspomnienia. Zapamiętuj. Nie ma w życiu nic piękniejszego, i bardziej przerażającego, jak pamięć.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations
myownsunrise
12:38
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith
myownsunrise
12:42
Nigdy nie jest za późno, żeby się zatrzymać i zmienić kierunek.
— Cathy Kelly / Raz w życiu
Reposted fromesperantoo esperantoo vianiskowo niskowo
myownsunrise
12:41
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianiskowo niskowo
myownsunrise
12:41
"Rany nie zabliźnią się, jeśli nie są odsłonięte. Gdy je zasłonisz, wypełnią się jeszcze większą ropą". A ludziom wydaje się, że im mniej pokażą, tym lepiej, tym bezpieczniej.
— OSHO
Reposted fromavooid avooid
myownsunrise
12:39
Jeśli jesteś w związku i kolejny raz płaczesz przez swojego faceta kopnij go w dupę i powiedz mu żeby spieprzał. Życie to nie warzywniak. Ty potrzebujesz mężczyzny, a nie człowieka, który jest zwykłym burakiem i cebulą.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainspirations inspirations
myownsunrise
12:38
Czaruj chwilę. Chowaj do pudełek wspomnienia. Zapamiętuj. Nie ma w życiu nic piękniejszego, i bardziej przerażającego, jak pamięć.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl